Bezplatné poradenství

Oblasti, ve kterých poskytujeme poradenství: 

  • Nevyplacená mzda
  • Výpověď z pracovního poměru
  • Vznik pracovního poměru
  • Nástrahy agenturního zaměstnávání

Konkrétní příklady naší pomoci:

Panu Klementovi zaměstnavatel nevyplatil již dvě mzdy. Klement již nevěří, že mu je zaplatí, a tak ho napadlo se obrátit na občanskou poradnu.

V poradně se zjistilo, že zaměstnavatel dluží výplaty i dalším spolupracovníkům. Pan Klement se dozvěděl, jakým způsobem může mzdu vymáhat prostřednictvím úřadu práce a poradna mu pomohla přichystat i všechny potřebné formuláře. Také se dozvěděl, jak podat okamžitou výpověď a získat odstupné. Nyní již je Klement v nové práci a má vyplacené všechny peníze, které mu náležely.


Paní Hana se vracela do zaměstnání z rodičovské dovolené. Její zaměstnavatel jí oznámil, že se na své místo nemůže vrátit, protože jej obsadil svou ženou. Paní Hana nevěděla, jak má postupovat. Obávala se, že pokud by se zaměstnavatelem začala nějakým způsobem bojovat, že už nikde práci nenajde.

Paní Hana se do naší poradny objednala a celou situaci jsme s ní probrali. Vysvětlili jsme jí, jak vypadá návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené, zejména s ohledem na práva zaměstnanců. Paní Hana se rozhodla, že už v zaměstnání nechce být, z toho důvodu se naše konzultace zaměřila na téma ukončení pracovního poměru. Paní Hana napsala zaměstnavateli dopis, ve kterém se domluvili na ukončení spolupráce z důvodu reorganizace podniku a bylo jí dáno odstupné ve výši trojnásobku její mzdy. V současné době je paní Hana zaměstnána již u nového zaměstnavatele a je u něho velmi spokojená.