O občanském poradenském středisko Hradec Králové

Občanské poradenské středisko o. p. s. - Hradec Králové

Naším cílem je pomáhat lidem řešit problémy každodenního života, orientovat se v džungli právních předpisů, úřadů a společenských vztahů. Naší snahou je aby lidé sami přejímali odpovědnost za své činy a za místo, kde žijí.

Hlavní okruhy naší činnosti

  • Provoz bezplatné občanské poradny.
  • Organizace dobrovolníků pro sociální služby pracující se seniory.
  • Pořádání kurzů a seminářů pro sociální pracovníky, pracovníky neziskových organizací i širokou veřejnost.

Financování

Jsme financování z dotací a darů, část financí získáváme i z pořádání kurzů a pronájmu našeho prostoru pro výuku a prezentace.

Založení

Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové (OPS) je obecně prospěšnou společností, což je jedna z forem (nevládní) soukromé neziskové organizace.

Byla založena v roce 1999 2 fyzickými osobami, tj. je nezávislá na jiných institucích a pokud je členem asociací či koalice, zachovává si svou samostatnost.
Je řízena vlastními vnitřními mechanismy, tj. správní radou (3 nezávislé osoby), která pro rozhodování v běžných věcech zplnomocnila ředitele společnosti, a dozorčí radou (3 nezávislé osoby), pověřenou kontrolou hospodaření organizace.


Za více jak 12 let své existence prošla organizace velkou proměnou. Z dobrovolnické iniciativy se stala profesionalizovaným zařízením, poskytujícím kvalitní a převážně bezplatné služby. Patří k typu organizací pružně reagujících na nové potřeby a zavádějících nové myšlenky, profese i kreativní řešení  problémů za neustále se měnících podmínek.
V současné době má obrat více než 3 mil. ročně a zahrnuje 6 placených vlastních pracovníků, využívá také práce dobrovolníků (cca 10 osob ročně) a externistů (5-10 osob ročně).

Organizace má sídlo v Hradci Králové a kontaktní místa v Náchodě, Jičíně, Kostelci nad Orlicí a v Lázních Bělohrad.

Struktura a náplň činnosti jsou tvořeny na základě dlouhodobých programů, které jsou naplňovány jednotlivými projekty (tzv. projektové fungování), které se během existence organizace proměňují.