Orgány společnosti

Struktura organizace společnosti:

ORGÁNY SPOLEČNOSTI    
statutární orgán  Mgr. Jan Hloušek Ph.D. ředitel
správní rada  Mgr. et Bc. Zuzana Hloušková předsedkyně správní rady 
   Mgr. Jaroslav Svoboda člen 
   Petr Adame člen 
dozorčí rada  Milena Kubíková předsedkyně dozorčí rady
   Ing. Václava Hůlková členka 
 

RNDr. Daniel Jezbera

člen

 

KONTAKTNÍ ADRESA a ADMINISTRATIVNÍ SÍDLO (fakturační adresa)
Občanské poradenské středisko, o. p. s.        
Třída ČSA 543
500 03  Hradec Králové
 
IČO: 259 16 360
Bankovní spojení: 600165116/5500 (RaiffeisenBank)