Bezplatné poradenství


Oblasti, ve kterých poskytujeme poradenství:

  • Nájemní smlouva
  • Výpověď z nájmu
  • Neplacení nájemného
  • Problémy se sousedy

Konkrétní příklady naší pomoci:

Paní Alena měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Její byt byl ale vytopen jiným nájemcem a způsobil tak rozsáhlou škodu. Nevěděla, co by v takové situaci mohla dělat. Pokoušela se domluvit s nájemníkem, který vše zavinil ale bez výsledku.

V poradně jí bylo poskytnuto poradenství.Paní Alena byla seznámena s podmínkami občanského zákona, ale zároveň jí byla poskytnuta podpora při sepisování dopisu pro pronajímatele. Ten způsobenou škodu uhradil a následně jí vymáhal po nájemci, který ji způsobil. Kromě toho byla  seznámena se svými dalšími právy a povinnostmi v nájemním vztahu.


 

Pan Ivan s manželkou 40 let bydlel v městském bytě, město však dům s byty prodalo a pan Ivan dostal nového pronajímatele. Podepsal s ním novou smlouvu, která byla na dobu určitou, avšak od nového majitele měl přislíbeno, že smlouva bude znovu prodloužena. Za několik měsíců pan Ivan obdržel písemnou výpověď, že se má do 2 měsíců odstěhovat. Nevěděl, co by měl dělat a jak by měl dál postupovat. V tu dobu mu jeho známá řekla o poradně. Pan Ivan neváhal a do poradny se ihned objednal.

Při konzultaci bylo zjištěno, že poslaná výpověď nesplňuje zákonné podmínky, jako je řádný výpovědní důvod ale i další náležitosti. Pan Ivan byl podpořen, aby si připravil písemnou námitku s nesouhlasem s výpovědí a zároveň mu byla poskytnuta podpora při přípravě žaloby na neplatnost výpovědi. jako odpověď pan Ivan dostal novou výpověď s uvedeným výpovědním důvodem. Pan Ivan byl velmi rozladěný a zklamaný reakcí pronajímatele. Znovu přišel do poradny, kde mu bylo navrhnuto, aby znovu poslal písemný nesouhlas s výpovědí a zároveň mu byla poskytnuta podpora při sestavení přípisu pro soudní žalobu. A tak se pan Ivan začal bránit u soudu.

Za několik týdnů pan Ivan dostal od soudu dopis, ve kterém se dozvěděl, že pronajímatel uznal neplatnost výpovědi a stáhl ji. Pan Ivan byl velmi rád, že se svou námitkou uspěl a dostal za pravdu. V bytě sice nezůstal, protože se odstěhoval i s manželkou k synovi, ale přesto byl velmi rád, jak situace nakonec skončila a že na její řešení nebyl sám.