Profesní vzdělávání

Pořádané kurzy
Název kurzu Stručný popis délka kurzu Lektor Poznámka
Základy krizové intervence
jak pomoci zvládat zátěžový/ krizový stav 38 hodin

Zdenka Matoušková

č. akreditace MPSV: 2015/0383-SP

 Marketingový specialista - fundraiser

jak stabilně získávat peníze na činnost neziskové organizace 40 hodin Zuzana Hloušková/Jan Hloušek  č. akreditace MPSV:A2017/0387-VP
Arteterapie a artefiletika
  jak si vytvořit artefiletický plán pro práci s klienty 24 hodin  Lucie Antes/Michaela Formánková č. akreditace MPSV: A2017/0716 - SP

Koordinátor dobrovolníků v sociálních službách
 jak vybudovat stabilní dobrovolnický program 40 hodin Jan Hloušek/Zuzana Hloušková č. akreditace MPSV: A2017/0436-SP/VP

Praktická realizace kurzu

Přihláška

Zájemce o účast na zvolené vzdělávací akci (kurzu) vyplní závaznou přihlášku prostřednictvím těchto webových stránek (naleznete ji u jednotlivých kurzů v tabulce viz výše). Pro každou osobu je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku, přestože pracují ve stejné organizaci. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději v den uzávěrky, která je stanovena pro konkrétní vzdělávací akci. Přijetí přihlášky je následně potvrzeno e-mailem. Pokud není přijetí přihlášky potvrzeno do 5 pracovních dnů, je vhodné ověřit si její doručení telefonicky. Přihláška se stává podkladem pro vystavení daňového dokladu, proto je důležité uvádět správné údaje o plátci. Požadavky na jinou formu úhrady než převodem na účet je potřeba uvést v přihlášce v poli “Poznámka”. 

Úhrada kurzovného

Úhradu kurzovného preferujeme platbu předem převodem na účet č. 600165116/5500 s uvedením variabilního symbolu dle čísla kurzu, příp. na základě zálohové faktury (na vyžádání). Úhradu je nutné provést tak, aby byla částka připsána na účet pořadatele vzdělávací akce nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Doklad o zaplacení (vyúčtovací fakturu) obdrží účastník během prezence, příp. během prvního výukového dne. Ve výjimečných případech lze na základě předchozí dohody uhradit kurzovné v hotovosti v den zahájení vzdělávací akce. V případě kurzů dražších nad 10 tis. Kč se lze dohodnout na splátkovém kalendáři. Ceny kurzů jsou uvedeny vč. DPH.

Storno

Kurzovné se vrací pouze v případě zrušení vzdělávací akce pořadatelem nebo přeplnění kapacity kurzu, o čemž jsou přihlášení účastníci včas informováni. Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, poté je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu. Za původně přihlášenou osobu může být vyslán náhradník.

Místo

Kurzy probíhají v naší plně vybavené učebně v Hradci králové.
Během kurzu je k dispozici drobné občerstvení na nabídky Club Café Pessoa. 
V blízkosti se nachází několik restaurací a také obchody, kde je možné koupit si občerstvení.

Ubytování

V případě zájmu poskytneme přehled doporučených ubytovacích zařízení vzhledem k dostupnosti učebny veřejnou dopravou. Můžeme zprostředkovat cenově dostupné ubytování (cca 250,- Kč/noc v blízkosti centra, v dosahu vzdělávacího střediska).

Bonusy

Jako bonus mohou zájemci získat:

  • voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den
  • sleva 300 Kč z kurzovného pro druhého účastníka ze stejné organizace

Ohlasy na naše kurzy 

„Oceňuji především lektorku za bohaté znalosti, zkušenosti s tématem, kompetentnost, zapálenost a schopnost vstřícně odpovědět na jakýkoliv dotaz z praxe. Projevovala upřímný zájem o práci účastníků, přívětivost a lidskost a nešetřila chválou při hodnocení práce účastníků.“

účastnice kurzu Základy krizové intervence

„Z kurzu si odnáším mnoho cenných informací a poznatek, že zkušenost snižuje riziko bezmoci, a že sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílená bolest je bolest poloviční.“

 účastnice kurzu Základy krizové intervence

„Kurz byl podle mě praktický, interaktivní, zábavný, ale i náročný. Zejména bych vyzdvihla modelové situace, kdy jsme si mohli vyzkoušet jak roli sociálního pracovníka, tak klienta. Kurz je tak svým obsahem prakticky využitelný v širokém pásmu cílových skupin.“

účastnice kurzu Základy krizové intervence 

„Prostředí, kde se kurz konal, na mě působilo příjemně a oceňuji i milý personál, což dohromady působilo rodinným dojmem.“

účastník kurzu Základy krizové intervence 

„Přínosný byl společný náhled na modelové situace, ideální poměr mezi teorií a praktickými zkušenostmi, sdílení případů z praxe s kolegy a taky nízký počet účastníků kurzu.“

účastník kurzu Základy krizové intervence