Dobrovolnictví v sociálních službách pro seniory

 

 

Vážení zájemci, 

projekt Dobrovolnictví v sociálních službách pro seniory bude k 31. 10. 2018 ukončen. 

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost se prosím obracejte na koordinátory dobrovolníků přímo v jednotlivých zařízeních, kde je dobrovolnická služba realizována!

Děkujeme za pochopení.

Stáří bývá často doprovázeno sociální izolací, dlouhými chvílemi a samotou, těžkostmi tělesného i psychického rázu. To vše ztěžuje prožívání každodenních radostí a vyrovnávání se s běžnými překážkami. Dobrovolníci pomáhají seniorům překlenout náročné chvíle podzimu jejich života a přispívají tak k jeho zkvalitnění.

 Dobrovolníci docházejí do těchto zařízení:

 1. Domov GrandPark Hradec Králové
 2. Domovinka - denní stacionář pro seniory (Centrum pomoci a sociálních služeb, o.p.s.)
 3. Domov důchodců Černožice
 4. Domovy Na Třešňovce (Česká Skalice)
 5. Domov důchodců Náchod
 6. Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov

Dobrovolníci zajišťují:

 • náplň volného času (hra na hudební nástroje, společný zpěv, organizace besed, péče o rostliny a zvířata, kroužky ručních prací ...)
 • aktivizační činnosti (komunikace se seniorem, vyprávění, čtení knih, časopisů, psaní dopisů, práce na PC, nácvik chůze, trénování paměti ...) 
 • doprovod seniora na procházkách (kulturní vyžití, návštěvy přátel, ...)

Co vám to jako dobrovolníkům přinese?

  • pocit užitečnosti
  • smysluplnou výplň volného času
  • poznáte nové lidi
  • získáte nové zkušenosti
  • dovednost opravdu pomáhat a naslouchat
  • změnu životního stylu a postojů
  • sebevzdělávání a sebezdokonalování
  • obnovit pracovní návyky a pravidelný denní režim

A jak vše probíhá?

Zájemci o dobrovolnictví nejprve projdou obdobím testování - v rámci řízeného rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků (pracovník občanského poradenského střediska, o.p.s.) zaměřeným na jeho motivaci, znalosti, zkušenosti. Poté následuje psychologické testování (pohovor s psychologem). Po úspěšném otestování předloží dobrovolník výpis z trestního rejstříku, na závěr bude proškolen v oblasti psychohygieny, specifik práce a komunikace s cílovou skupinou klientů koordinátorem dobrovolníků přímo na pracovišti, kde bude vykonávat svoji činnost. Dobrovolník bude pojištěn (škoda způsobená při výkonu dobrovolnictví, úrazové pojištění) dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a projde vstupním školením v přijímací organizaci. Dobrovolníci mohou využívat supervizi, kterou zajišťuje Občanské poradenské středisko, o.p.s. S dobrovolníkem je uzavírána písemná smlouva na dobu neurčitou, týdně by měl dobrovolník vykonat 2-4 hodiny aktivit v daném zařízení. Dobrovolníkům mohou být proplaceny náklady na dopravu (náklady na městskou dopravu), po předložení cestovního dokladu a výkazu vykonané dobrovolnické činnosti  

Co musíte jako dobrovolníci splnit?

  •    vyplnit vstupní dotazník
  •    mít čistý trestní rejstřík

  •    absolvovat psychologický test
  •    být řádně proškolen v OPS a ve vybrané přijímací organizaci
  •    podepsat smlouvy
  •    zúčastnit se supervizí   
  •    odpracovat min. 10 hod. měsíčně
  •    vést si evidenci o dobrovolnických aktivitách v rámci zařízení - vedení měsíčního výkazu práce

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v zařízení pro seniory, využijte tyto kontakty: + 420 734 652 396 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . 

 


 

Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

 

 

Vážení zájemci, 

 

projekt Canisterapie bude k 31. 10. 2018 ukončen. 

 

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost se prosím obracejte na koordinátory dobrovolníků přímo v zařízení GrandPark Hradec Králové, kde je dobrovolnická služba realizována!

 

Děkujeme za pochopení.

 

Canisterapie je jednou z mnoha terapií, které pomáhají lidem při řešení jejich citových, psychologických a jiných problémů. Hlavními aktéry této aktivity jsou lidé a psi.

 

Aktivity realizované v rámci canisterapie poskytují především příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový či terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta.

 

Práce v rámci canisterapie může být zaměřena na:

 

 • rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem aj.)
 • rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby aj.)
 • rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků aj.)
 • relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta)

 

Všichni přece dobře víme, že pes už svou pouhou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a úsměv. A jak je známo, úsměv léčí.

 

Občanské poradenské středisko, o.p.s. zahájilo ve svém dobrovolnickém centru další činnost v podobě canisterapie, která bude probíhat v organizaci GrandPark Hradec Králové. Náš program zahrnuje canisterapii poskytovanou dobrovolníkem a jeho speciálně vycvičeným psem seniorům. Jedná se o kontakt člověka se psem, který je pro tuto terapii speciálně cvičený a připravený, zahrnující techniky jako je česání, hlazení, krmení psa, hry a procházky se psem, atd., poskytující emoční podporu, navazující na pozitivní zkušenosti se vztahy klientů se zvířaty z dětství a snižující účinně pocity osamělosti.

 

První setkání již úspěšně proběhlo a obyvatelé zařízení byli zcela nadšení z této pro ně trochu neobvyklé návštěvy. Náš dobrovolník pan Bednář i se svou čtyřnohou fenkou Keisy přinesl spoustu radostí a úsměvů a všichni se moc těší na další setkání.

 

Pokud máte doma zdravého a socializovaného pejska (je aktivní, má rád lidi, umí základní povely atp.) a rádi byste se s ním stali součástí našeho dobrovolnického canisterapeutického týmu, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.