Projekt Senioři dětem - děti seniorům

Cílem projektu je nastartování větší angažovanosti ve prospěch seniorů a poukázání na mezigenerační propad, který vzniká vlivem lhostejnosti stran společnosti a bohužel především mladých lidí, kteří si seniorů neváží. Chceme přispět ke zlepšení a otevření interaktivních mezilidských vztahů napříč generacemi. Jde nám především o nastartování aktivního zájmu mladší generace ve prospěch seniorů Jeho realizace proběhne především v Domově pro seniory Náchod. V rámci projektu budou organizovány programové bloky a v nich probíhající společenské a jiné aktivity, se kterými oslovené školy a senioři sami přijdou. Jedná se o aktivity, které seniorům pomáhají v sebepoznání, v nalezení nového smyslu života a tím i k vytržení ze samotářského a stereotypního způsobu života společně se zlepšováním fyzických i mentálních dovedností. Díky pravidelným setkáváním, povídání, tvoření a hraní si s dětmi, senioři přijdou na nové živoucí myšlenky, mají radost ze shledání a vzájemné blízkosti. Do projektu jsme zapojili tři náchodské základní školy a místní gymnázium, které se nyní na projektu svými činnosti podílejí.

Aktivity projektu:

Do projektu se nám podařilo zapojit celou řadu partnerů a ochotných mladých lidí. Již v únoru se stala první průkopnicí studentka Natálie Bezděková s přednáškou o životě a zpěvácké kariéře Elvise Presleyho. Senioři sledovali se zájmem vyprávění doprovázené obrazovým promítáním a bylo zjevné, že tohoto slavného zpěváka (a svého vrstevníka) mají stále v oblibě.

Oslovili jsme základní školy v Náchodě a získali pozitivní zpětnou vazbu od ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Komenského a ZŠ Plhov. Bylo pro nás posilující, že se školy do projektu ochotně zapojily a nabídly vlastní aktivity, které by mohly uskutečnit, jakým byl např. koncert pěveckého sborečku „Hlásek“ ze ZŠ T. G. Masaryka, za instrumentálního doprovodu pedagogů školy Mgr. Jany Žaludové, Mgr. Ilony Pavlíkové, Mgr. Sidónie Ilšnerové, Mgr. Anny Šafránkové, Bc. Michala Šafránka a Bc. Marka Schumy. Senioři akci hodnotili velmi pozitivně a určitě by si rádi hudební představení zopakovali. Následovala velikonoční výtvarná dílna, kdy děti u stolu pracovaly společně se seniory a vzájemně se doplňovali při výrobě velikonoční dekorace, kdy si každý účastník odnesl kohouta nebo kuře z papíru. Velmi pěknou a oblíbenou aktivitou u seniorů je předčítání dětí z knihy jednotlivcům nebo ve skupině. ZŠ Komenského zase seniorům připravila velmi pěkný a roztomilý koncert pěveckého sborečku „Notičky“ s žáky druhé a třetí třídy. Byla to jejich premiéra pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Ježkové. Zpěv i tanečky vyloudily na tvářích seniorů spokojený úsměv a potlesk byl dlouhý a bouřlivý! Děti mohou s jednotlivými seniory hovořit, z čehož mají potěšení nejen senioři, ale pro děti je to také důležitá zkušenost neboť ne všichni senioři jsou zcela zdraví a komunikativní. Setkali jsme se s úžasnými reakcemi některých dětí, které velmi rychle zpozorovaly, že senior potřebuje něco podat, otevřít dveře když jde s holemi nebo zopakovat nahlas větu, když špatně slyší. Snad samozřejmá věc, ale mnoho dětí se takovému přístupu teprve učí a potřebují se zbavit ostychu např. před seniorem na vozíku.

K naší radosti se do aktivit pro seniory zapojilo také Jiráskovo gymnázium, Náchod. V tomto ohledu děkujeme za koordinaci aktivit Mgr. Jindře Nývltové. Zapojený je fotografický kroužek pod vedením Mgr. Forejta. Jiné studentky pak chystají projekt Ruce s Mgr. Hanou Misarovou, s kterým nás také seznámí v průběhu června. Jsme zvědaví na studentské divadelní představení pohádky pro seniory dramatickým kroužkem, pod vedením Mgr. Blanky Dvořáčkové, nebo na zpracované reportáže studentů z rozhovorů se seniory, jež nás mají teprve překvapit. A těšit se můžeme také na prestižní koncert hudebního uskupení Musica Viva dne 20. června, pod odborným vedením uměleckého vedoucího Mgr. Milana Poutníka, který těleso založil před 22 lety pod názvem Skřivánci. Jisté je, že tato kulturní akce přinese seniorům neobyčejný umělecký a společenský zážitek. Také Mateřské centrum Hopsáček se připojilo k realizaci projektu a maminky s dětmi chystají společné zpívání se seniory na lidové popěvky, které si senioři ještě pamatují z dob svého mládí. Děti z centra učící se hrát na kytaru zase v některé odpoledne rozezní svou hrou a zpěvem prostory domova.

Větší samostatnou aktivitu projektu tvoří obrázková soutěž „Doteky generací“, do níž jsme pozvali žáky z třetích až pátých tříd na obecné téma týkající se lidského stáří. Součástí obrázku měl být formulovaný vzkaz nebo poselství seniorům, ke kterému mohou senioři, po vyhodnocení soutěže, sami napsat své poděkování nebo svůj osobní názor. Již 19. května se sešla hodnotící komise v sestavě devíti členů, složená ze zástupců zapojených škol, realizátora projektu, tiskové mluvčí Města Náchod, sociální pracovnice z DD Náchod a dvou seniorek jako zástupkyň samotné cílové skupiny projektu. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 81 výtvarných prací, z nich bylo vybráno 52 obrázků. Ne ve všech případech bylo jednoduché rozhodnout, které z obrázků vyřadit. Téměř všechny byly zhotoveny s osobitým přístupem a pochopením problematiky spojené se stářím člověka. Potěšujícím zjištěním je, že děti se zamýšlí nad fenoménem stáří a pozitivně přijímají postavení starých lidí v jejich okolí a jejich životech. Také písemné poselství doplňující obrázek je zajímavým pohledem do dětského srdce a mysli. Všechna výtvarná díla jsou nyní vystavena v prostorách domova pro seniory. Výstava byla 8. června zahájena slavnostní vernisáží za laskavého přijetí pracovnic domova i ředitele Václava Voltra a za účasti organizátorů, Mgr. Jana Hlouška, ředitele OPS, seniorů, samotných dětí-autorů a Ing. Pavly Maršíkové, místostarostky Města Náchod. Z vítězných děl bude sestaven a vytištěn kalendář na rok 2018, který soutěžící obdrží jako dárek.

Vyvrcholením projektu pak bude společná výstava všech zapojených partnerů od středy 9. srpna do 15. září letošního roku, a to v prostorách haly Městské knihovny Náchod na Kamenici. Společným jmenovatelem celého projektu je též propagace dobrovolnictví jako fenoménu obsahujícího ochotu naslouchat a udělat něco pro druhé za odměnu vlastního dobrého pocitu, že jsme udělali dobrou věc. Nic z toho by se nepodařilo nebýt grantu Nadace Agrofert, které tímto děkujeme za podporu a také všem partnerům za realizované akce, nápady, vstřícnost a pochopení, že jsme na jedné lodi, byť se nám toto úsloví zdá být otřepaným klišé. Přejeme vám všem krásné prožití letních dnů ve zdraví a spokojenosti a těšíme se na vaše nové nápady a iniciativy, které by pozitivně podpořily mezigenerační vztahy. Děkujeme za vaši energii, kterou jste spolu s námi do projektu vložili!

 

Do projektu se zapojily tyto subjekty:

1. ZŠ T.G.M. Náchod

2. ZŠ J. A. Komenského, Náchod

3. ZŠ Plhov, Náchod

4. Jiráskovo gymnázium, Náchod

5. Domov pro seniory, Náchod

6. Mateřské centrum Hopsáček, Náchod

7. studentka SŠ HK, Natálie Bezděková

8. dobrovolníci v domovech pro seniory

 

Kontaktní osoba: Bc. Ladislava Bezděková, Občanská poradna Náchod, Kamenice 113, 547 01 Náchod, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 734 370 960

 

Přihláška do soutěže je ke stažení zde