Projekt Senioři dětem - děti seniorům

Cílem projektu je nastartování větší angažovanosti ve prospěch seniorů a poukázání na mezigenerační propad, který vzniká vlivem lhostejnosti stran společnosti a bohužel především mladých lidí, kteří si seniorů neváží. Chceme přispět ke zlepšení a otevření interaktivních mezilidských vztahů napříč generacemi. Jde nám především o nastartování aktivního zájmu mladší generace ve prospěch seniorů Jeho realizace proběhne především v Domově pro seniory Náchod. V rámci projektu budou organizovány programové bloky a v nich probíhající společenské a jiné aktivity, se kterými oslovené školy a senioři sami přijdou. Jedná se o aktivity, které seniorům pomáhají v sebepoznání, v nalezení nového smyslu života a tím i k vytržení ze samotářského a stereotypního způsobu života společně se zlepšováním fyzických i mentálních dovedností. Díky pravidelným setkáváním, povídání, tvoření a hraní si s dětmi, senioři přijdou na nové živoucí myšlenky, mají radost ze shledání a vzájemné blízkosti. Do projektu jsme zapojili tři náchodské základní školy a místní gymnázium, které se nyní na projektu svými činnosti podílejí.

Plánované aktivity projektu:

 •  předčítání pohádek a kratších literárních útvarů, např. povídek, včetně přednesu poezie (děti mohou samy složit báseň)
 •  zpěv žáků – poznávání popěvků seniory, naučit se popěvek s jednoduchým textem společně, se zapojením  rytmiky,
 • interview se seniorem na téma „Řekni mi, jak bývávalo“, případně příběh, se souhlasem seniora, použít do médií; aktivita by probíhala na pokoji seniora, zde předpokládáme zapojení studentů, ale jeví se nám jako vhodné, aby bylo přítomno i několik dětí ze ZŠ, které mohou do hovoru též vstupovat,
 • divadelní improvizace příběhů, nejlépe ze života seniorů, případně i jiné scénky,
 • poznávání Náchodska a blízkého okolí z předložených fotografií s následnou soutěží ve skupinách seniorů, kdy vítězná skupina by si poté mohla vybrat místo z fotografie, které chce navštívit, a tam následně zrealizovat výlet s personálem a dobrovolníky ze zařízení,

Do projektu se zapojily tyto subjekty:

1. ZŠ T.G.M. Náchod

2. ZŠ J. A. Komenského, Náchod

3. ZŠ Plhov, Náchod

4. Jiráskovo gymnázium, Náchod

5. Domov pro seniory, Náchod

6. Mateřské centrum Hopsáček, Náchod

7. studentka SŠ HK, Natálie Bezděková

8. dobrovolníci v domovech pro seniory

Soutěž Doteky generací

V rámci projektu bude probíhat také soutěž obrázků, které libovolným způsobem zachycující „potkávání generací“, určená především žákům základních škol. Soutěž vyústí ve veřejnou výstavu v Městské knihovně a v Domově pro seniory. Z vítězných 12 nebo 52 obrázků (dle celkového počtu obrázků zařazených do soutěže) budou v závěru projektu vytištěn kalendář 2018, který poslouží k propagaci dobrovolnictví, ale i zúčastněných škol. Kalendáře budou distribuovány nejen účastníkům projektu, ale i veřejnosti.

Podmínky pro zapojení do soutěže:

 • Soutěže se mohou účastnit žáci a žákyně 3. - 5. ročníků základních škol se sídlem ve městě Náchodě.
 • Do soutěže jsou přijímána grafická díla vyjadřující myšlenku tématu soutěže Doteky generací, provázená slovně vyjádřeným poselstvím (vzkazem).
 • Díla musí být doručena na kontaktní adresu Občanská poradna Náchod, Kamenice 113, 547 01 Náchod nejpozději do 30. 4. 2017. Díla doručená později nebudou do soutěže zařazena.
 • Díla vyjadřující diskriminaci, nenávist či agresivitu, budou z hodnocení vyřazena. Díla s prvky humoru jsou naopak vítána.
 • Soutěže se mohou účastnit díla vytvořená libovolnou uměleckou technikou či jejich kombinací s výjimkou digitální grafiky. Díla se přijímají ve fyzické podobě. Rozměr díla by měl být o velikosti 20x30 cm (formát A4).
 • Poselství doprovázející obrazové dílo může být jeho součástí, nebo může být přiloženo na samostatném listu. Rozsah poselství by neměl přesahovat 12 slov.
 • Každé dílo musí být doručeno odděleně od ostatních (v obálce či obalu) a musí být k němu přiložena přihláška obsahující jméno a příjmení autora, věk, školu, kterou navštěvuje, spolehlivý elektronický kontakt (e-mail) a vlastnoruční podpis vyjadřující souhlas s podmínkami soutěže.
 • Účastník soutěže (autor) zasláním svého díla dává vyhlašovateli soutěže souhlas se zveřejněním díla dle podmínek soutěže a to bez nároku na autorskou odměnu.
 • Díla zaslaná do soutěže bude posuzovat hodnotící komise složená ze zástupců škol, domova pro seniory, vyhlašovatele a samotných seniorů.
 • V závislosti na celkovém počtu a úrovni zaslaných děl bude v průběhu května 2017 vybráno 12 nebo 52 děl. Tato díla budou následně v průběhu roku 2017 vystavena ve městě Náchodě. O výsledcích soutěže a o místě a čase konání výstavy budou účastníci informováni v předstihu.
 • Z vybraných prací bude sestaven kalendář pro rok 2018 (nástěnný: 12 měsíců nebo stolní: 52 týdnů), který bude bezplatně distribuován za účelem posílení dialogu mezi generacemi a dobrovolnické činnosti v sociálních zařízeních pro seniory. Každý účastník soutěže obdrží při zahájení výstavy jeden kalendář, jako výraz poděkování za účast v soutěži.

Kontaktní osoba: Bc. Ladislava Bezděková, Občanská poradna Náchod, Kamenice 113, 547 01 Náchod, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 734 370 960

 

Přihláška do soutěže je ke stažení zde