Občanská poradna Hradec Králové

Koordinátor dobrovolníků v sociálních službách

Cílem kurzu je poskytnout teoretickou i praktickou přípravu pro práci koordinátora dobrovolníků v sociálních službách z komplexního hlediska - od dovedností potřebných k práci s dobrovolníky až po zabezpečení provozu dobrovolnického centra či programu jako nástroje zkvalitnění sociálních služeb v různých typech zařízení. Absolventi si zejména prostřednictvím tvorby konkrétního projektu dobrovolnického centra/programu a praktických nácviků vyzkouší aplikovat poznatky do reality a vytvoří produkty "šité na míru" konkrétním organizacím.

Cílová skupina účastníků: sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovník v manažerské, řídicí funkci

Cílové kompetence:

- naučí využívat různé personální techniky při práci s dobrovolníky a jejich zapojování do práce s uživateli sociálních služeb a pro zvyšování kvality poskytovaných služeb,

- naučí používat základní nástroje propagace dobrovolnických programů za účelem náboru dobrovolníků

- osvojí si dovednosti při řešení krizových situací práce s dobrovolníky

- uvědomí význam dodržování etiky a práva při zapojování dobrovolníků do činnosti organizace

- osvojí dovednost tvorby plánu a projektu a vyhodnocování jeho efektivity.

Ukončení kurzu: Závěrečná prezentace, v rámci které účastníci kurzu demonstrují, jak by využili nově získané poznatky a dovednosti, a to v

rozsahu 20 minut.

Lektorský tým: Mgr. Jan Hloušek Ph.D., Mgr.& Bc. Zuzana Hloušková

č. akreditace MPSV: A2017/0436-SP/VP

Termín: bude upřesněn během 1. čtvrtletí 2018

časová dotace 40
forma výuky prezenční
min. počet účastníků 6
max. počet účastníků 10
termín bude upřesněn během 1. čtvrtletí 2018
cena 3 600 Kč (cena je uvedena vč. DPH, zahrnuje práci lektora, písemné materiály a voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den - obsahuje kávu/čaj + dezert)

 Závazná přihláška k účasti na kurzu