Marketingový specialista - fundraiser

Marketingový specialista – fundraiser

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu Marketingový specialista - fundraiser se prostřednictvím výcviku naučí pracovat s různými typy zákazníků a dárců, naučí se využívat různé marketingové a  fundraisingové techniky nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj organizace, naučí se marketingové a fundraisinové aktivity plánovat a jejich efektivitu vyhodnocovat. Absolventi si zejména prostřednictvím domácí přípravy a praktických nácviků vyzkouší aplikovat poznatky do reálného života a vytvoří marketingový/fundraisignový plán „šitý na míru“ konkrétní organizaci.

Cílová skupina účastníků: pracovník v manažerské, řídicí funkci

Cílové kompetence:

1) osvojit si dovednosti k zavedení systematického fundraisingu ve své organizaci jako stabilní součást řízení,

2) vypracovat a obhájit plánovací (koncepční dokument) s návazností na další rozvojové plány organizace (strategický plán, PR strategie aj.),

3) seznámit se s moderními fundraisingovými metodami vč. virálních (sdílený marketing, Round Up, on-line loterie a aukce, crowdfunding,

afinitní platební karty, sociální sítě)

 

Ukončení kurzu: Předvedení znalostí a dovedností v rámci cvičení a formou závěrečné obhajoby marketingového/fundraisingového plánu. Kritéria

hodnocení: písemný výstup ve stanovené struktuře, realizovatelnost plánu, schopnost argumentace. Součástí obhajoby je také prověření samostudia a splnění úkolů ze cvičení. Rozsah obhajoby je 60 minut/1 účastník. 

Lektorský tým: Mgr. Jan Hloušek Ph.D., Mgr.& Bc. Zuzana Hloušková

Forma výuky: prezenční

Kurz má akreditaci MPSV: A2017/0387-VP 

 

Termín uzávěrky: termín bude upřesněn během 1. čtvrtletí 2018

 

časová dotace 40 hodin
min. počet účastníků 6
max. počet účastníků 10
termín kurzu  termín bude upřesněn během 1. čtvrtletí 2018
cena kurzu

3600 (cena je uvedena vč. DPH, zahrnuje práci lektora, písemné materiály a voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den - obsahuje kávu/čaj + dezert)

Závazná přihláška ke kurzu