Marketingový specialista - fundraiser

Cíl kurzu:

Absolventi se prostřednictvím výcviku se naučí se pracovat s různými typy zákazníků a dárců, naučí a využívat různé marketingové a  fundraisingové techniky nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj organizace, naučí se marketingové a fundraisinové aktivity plánovat a jejich efektivitu vyhodnocovat. Absolventi si zejména prostřednictvím domácí přípravy a praktických nácviků vyzkouší aplikovat poznatky do reálného život a vytvoří marketingový/fundraisignový plán „šitý na míru“ konkrétní organizaci.

Kurz je ukončen formou závěrečné obhajoby marketingového/fundraisignového plánu. Kritéria hodnocení: písemný výstup ve stanovené struktuře, realizovatelnost plánu, schopnost argumentace. Součástí obhajoby je také prověření znalostí ze samostudia a splnění úkolů ze cvičení.

Cílové kompetence:

-          osvojit si dovednosti k zavedení systematického fundraisingu ve své organizaci jako stabilní součást řízení

-          vypracovat a obhájit plánovací (koncepční dokument) s návazností na další rozvojové plány organizace (strategický plán, PR strategie aj.)

-          seznámit se s moderními fundraisingovými metodami vč. virálních (sdílený marketing, Round Up, on-line loterie a aukce, crowdfunding, afinitní platební karty, sociální sítě)

Cílová skupina: vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

Lektorský tým: Mgr. Jan Hloušek, PhD. (nositel akreditace), Mgr. et Bc. Zuzana Hloušková, + host z komerční sféry

Kurz má akreditaci MPSV č. 2013/0695-VP

 

Termín uzávěrky: 2. 5. 2017

 

časová dotace 60 hodin
min. počet účastníků 8
max. počet účastníků 10
termín kurzu 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 23. 6. (obhajoby), vždy 9.30 – 17.30 hod
cena kurzu

5200 Kč (sleva 300 Kč pro druhého účastníka ze stejné organizace, cena kurzu zahrnuje práci lektora, písemné materiály a voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den - voucher obsahuje kávu/čaj + dezert)

Závazná přihláška ke kurzu