Občanská poradna Hradec Králové

Základy krizové intervence

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc – krizovou intervenci -  v situacích, které vnášejí do života klienta úzkost, strach, obavy (problémy v rodině, zaměstnání, v mezilidských vztazích a to v běžném každodenním životě).
Absolventi se prostřednictvím výcviku naučí pracovat s různými typy klientů v krizových situacích, nakládat se svými pocity, slepými místy, objeví svoje vnější i vnitřní síly, tvořivost i hranice, kam až mohou a jsou ochotni zajít.

Cílové kompetence absolventa:
- osvojení znalostí nejčastějších krizových situací a jejich řešení, 
- osvojení si základních postupů krizové intervence a jejich aplikace v praxi,
- rozpoznání příčin krizí a volba adekvátních reakcí na ně,
- zvýšení dovedností pro efektivní komunikaci s klienty a pro provázení člověka jeho krizí,
- osvojení si techniky vedení hovoru, efektivní komunikace a metod aktivního naslouchání s akcentem na empatii,
- posílení schopnosti práce s emocemi klientů a s emocemi svými, zvládání reakcí na zátěž a stres
- uvědomování si významu dodržování etiky a práva v souladu s principy práce KI,
- uplatnění zásad prevence syndromu vyhoření, psychohygieny, systému intervize a supervize.

Rozsah kurzu 38 hodin
Minimální počet účastníků 8
Maximální počet účastníků 10
Termín

 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 5. 6. 2018, 6. 6. 2018 (9-17:30 hod.)

 

 

Cena

4 800 Kč (sleva 300 Kč pro druhého účastníka ze stejné organizace, cena je uvedena vč. DPH, zahrnuje práci lektora, písemné materiály a voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den - voucher obsahuje kávu/čaj + dezert)

Závazná přihláška na kurz ve formátu.doc

Kurz má akreditaci MPSV čj. 2015/0383-SP

Lektorka: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.

Termín uzávěrky přihlášek je: 22. 5. 2018.