Bezplatné poradenství


Oblasti, ve kterých poskytujeme poradenství:

  • Nákup na předváděcích akcích
  • Práva a povinnosti spotřebitelů
  • Podvodné jednání prodejců
  • Jak reagovat na výhodné nabídky, výhry a jiné podvodné praktiky

Konkrétní příklady naší pomoci: 

Pan Otmar s paní Romanou jsou již v důchodu a tak si vyrazili na „výlet“. Bohužel se z toho vyklubala předváděcí akce, na které pod nátlakem podepsali smlouvu na zboží za 25 000. Protože u sebe neměli hotovost, podepsali ještě smlouvu o úvěru.

Ihned jim došlo, že udělali hloupost a obrátili se na občanskou poradnu. Za pomocí poradny se jim podařilo odstoupit od kupní i úvěrové smlouvy. Otmar s Romanou si příště raději zajdou do cukrárny, protože vědí, že příště by takové štěstí při odstupování mít nemuseli.


Paní Ivana přišla společně se svým bratrem, kde se snažili vyřešit nepříznivou situaci jejich maminky. Ta uzavřela několikrát za sebou  smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu. Paní Ivana pak musela řešit situace, kdy dva dodavatelé požadovali úhradu smluvní pokuty nebo placení záloh. Dále byla nucena pracovat i s myšlenkou jak svou maminku chránit před podobnými prodejci. 

Paní Ivaně byl vysvětlen postup při uzavírání podobných smluv. Byla zejména seznámena s podmínkami pro odstoupení od smlouvy bez případných sankcí. Paní Ivana si v poradně připravila potřebné dokumenty a byla emočně podpořena. Byla řešena otázka ohledně ochrany její maminky před prodejci. Byly hledány různé možnosti. Paní Ivana se rozhodla s maminkou o problému více mluvit, zvažuje možnost že nechá smlouvy přepsat na sebe. Paní Ivana s bratrem odcházeli z poradny s pocitem, že se jim podaří problémové situace změnit a vše společně s maminkou vyřeší.