Bezplatné poradenství


Oblasti, ve kterých poskytujeme poradenství:

  • smlouvy - kupní, darovací
  • podílové spoluvlastnictví
  • společné jmění manželů
  • náhrada škody
  • dědění

Konkrétní příklady naší pomoci:

Pan Josef chce rozdělit svůj majetek mezi své  tři děti, ale neví jak by to měl udělat. Také se obává toho, že pokud rozdělí majetek za života, tak ho děti vyhodí na ulici.

S panem Josefem byla situace probrána, bylo mu vysvětleno, jaké jsou jeho zákonné možnosti a s jakými nejistotami nebo riziky jsou spojeny. Pan Josef se rozhodl pro rozdělení majetku až po své smrti, sepíše u notáře závěť, ve které své vztahy urovná. Pan Josef je nyní spokojený a s dětmi má stále dobré vztahy.


 

Paní Alena má problémy se svým synem, který se neúměrně zadlužuje. Chtěla, aby jeho rodina po její smrti užívala její chalupu, kde nyní bydlí. Bojí se, že když dům zdědí její syn, tak o něj pro dluhy přijdou. Neví, jak by měla postupovat. Nechce synovi ublížit, ale zároveň nechce aby za jeho chyby trpěly jeho děti nebo někdo jiný.

Paní Alena byla emočně podpořena a byly jí vysvětleny její možnosti, jak může postupovat. Paní Alena se rozhodla svého syna vydědit, aby majetek přešel na její vnoučata. Její syn celou situaci pochopil a svoji matku na konzultaci doprovodil. Paní Alena nyní stále žije na své chlupě a se svou rodinou má stále dobré vztahy.


Nabízíme poradenství i v mnoha dalších oblastech života

  • Školství
  • Zdravotnictví
  • Životní prostředí
  • Ekologie