Španělská konverzace pro mírně pokročilé

Kurz zahrnuje 2 vyučovací hodiny týdně ve čtvrtek od 16 hod. Výuka se věnuje běžným tématům jako je seznámení, nakupování, cestování aj. a probíhá hravou formou pod vedením rodilé mluvčí Evy Garcie Orioly. Přijďte překonat ostych! Kurz je vhodný i pro věčné začátečníky!

Cena: 100 Kč/ 2 vyučovací hodiny.

Termín realizace: 15. 3. – 14. 6. 2018.