Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

Canisterapie je jednou z mnoha terapií, které pomáhají lidem při řešení jejich citových, psychologických a jiných problémů. Hlavními aktéry této aktivity jsou lidé a psi. Všichni přece dobře víme, že pes už svou pouhou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a úsměv. A jak je známo, úsměv léčí.

Občanské poradenské středisko, o.p.s. zahájilo ve svém dobrovolnickém centru další činnost v podobě canisterapie, která bude probíhat v organizaci GrandPark Hradec Králové. První setkání již úspěšně proběhlo a obyvatelé zařízení byli zcela nadšení z této pro ně trochu neobvyklé návštěvy.

Náš dobrovolník pan Bednář i se svou čtyřnohou fenkou Keisy přinesl spoustu radostí a úsměvů a všichni se moc těší na další setkání.